Om mig

Kul att du hitta hit. Mitt namn är Philip Frondelius. Jag har trollat i snart 20 år.

Jag älskar ögonblicket av att få en människa att häpna, skratta och förundras. Jag lever i en symbios med människor jag trollar för, blir dom glada blir jag glad.

För mig så är livet ett enda stort och komplext mysterium att lista ut och det var bland annat detta som fick mig att dras till magins värld. Mystiken att finta människor som en fotbollsspelare och få dem att häpna gjorde att jag fastnade efter att jag fått min första trollerilåda vid 15 års ålder.

Kundinteraktionen, det sociala spelet och att bemöta kunden på ”rätt” sätt har sedan begynnelsen av mitt trolleri varit ett fascinerande ämne. I början var jag osäker på hur jag skulle bemöta olika segment av människor, så som åldrar, kön och hierarki. Men med åren har jag lärt mig en hel del och får ofta ett positivt bemötande. Jag älskar att utvecklas som människa och lära mig nya saker om livet.

Den 24/1-22 påbörjade jag min kandidat till fysioterapeut (sjukgymnast) på Linköpings universitetssjukhus.

Jag har tidigare studerat Psykologisk Coach, en treårig utbildning på Skövde Högskola som grundar sig i positiv psykologi och kognitiv neurovetenskap.

Positiv psykologi innebär vetenskapen bakom styrkor och personlighetsdrag som gör det möjligt för individer och samhällen att utvecklas och växa. Positiv psykologi som tema utgår från att människor vill leva meningsfulla liv, ägna sig åt att utveckla sina styrkor och egenskaper, samt att öka upplevelserna av social samvaro, arbete och fritid.

Kognitiv neurovetenskap är läran om hur hjärnan möjliggör psykologiska fenomen, det vill säga hur hjärnan fungerar med känslor, beteenden, perception och hur det ser ut när vi tänker.
Jag stortrivdes på utbildningen och fick bland annat en djupare förståelse i hur trolleri fungerar med våra begränsningar.

5DA6366C-6533-4793-B192-3AB035DA4296